ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อควบคุมน้ำหนักตราเฮอร์บาไลฟ์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อควบคุมน้ำหนักตราเฮอร์บาไลฟ์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อควบคุมน้ำหนักตราเฮอร์บาไลฟ์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
พิทักษ์ ยมจินดา
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

พิทักษ์ ยมจินดา. 2546. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อควบคุมน้ำหนักตราเฮอร์บาไลฟ์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2003.315

พิทักษ์ ยมจินดา. (2546) ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อควบคุมน้ำหนักตราเฮอร์บาไลฟ์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2003.315

พิทักษ์ ยมจินดา. ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อควบคุมน้ำหนักตราเฮอร์บาไลฟ์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2003.315

พิทักษ์ ยมจินดา. (2546) ความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร เพื่อควบคุมน้ำหนักตราเฮอร์บาไลฟ์ ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2003.315

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0