การใช้วัสดุอินทรีย์เหลือใช้ จากอุตสาหกรรมผลิตผงชูรส และปุ๋ยหมักมูลเป็ด อัดเม็ดเป็นปุ๋ย สำหรับข้าวที่ปลูกในนาน้ำขัง
การใช้วัสดุอินทรีย์เหลือใช้ จากอุตสาหกรรมผลิตผงชูรส และปุ๋ยหมักมูลเป็ด อัดเม็ดเป็นปุ๋ย สำหรับข้าวที่ปลูกในนาน้ำขัง
ชื่อเรื่อง :
การใช้วัสดุอินทรีย์เหลือใช้ จากอุตสาหกรรมผลิตผงชูรส และปุ๋ยหมักมูลเป็ด อัดเม็ดเป็นปุ๋ย สำหรับข้าวที่ปลูกในนาน้ำขัง
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม
ผู้แต่งร่วม :
-

เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม. 2546. การใช้วัสดุอินทรีย์เหลือใช้ จากอุตสาหกรรมผลิตผงชูรส และปุ๋ยหมักมูลเป็ด อัดเม็ดเป็นปุ๋ย สำหรับข้าวที่ปลูกในนาน้ำขัง. สาขาวิชาปฐพีวิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม. (2546) การใช้วัสดุอินทรีย์เหลือใช้ จากอุตสาหกรรมผลิตผงชูรส และปุ๋ยหมักมูลเป็ด อัดเม็ดเป็นปุ๋ย สำหรับข้าวที่ปลูกในนาน้ำขัง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม. การใช้วัสดุอินทรีย์เหลือใช้ จากอุตสาหกรรมผลิตผงชูรส และปุ๋ยหมักมูลเป็ด อัดเม็ดเป็นปุ๋ย สำหรับข้าวที่ปลูกในนาน้ำขัง. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เฉลิมชาติ ฤาไชยคาม. (2546) การใช้วัสดุอินทรีย์เหลือใช้ จากอุตสาหกรรมผลิตผงชูรส และปุ๋ยหมักมูลเป็ด อัดเม็ดเป็นปุ๋ย สำหรับข้าวที่ปลูกในนาน้ำขัง . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=