การศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในนาข้าวในฤดูฝน
การศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในนาข้าวในฤดูฝน
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในนาข้าวในฤดูฝน
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทรงเชาว์ อินสมพันธ์
ผู้แต่งร่วม :
อรรณพ คณาเจริญพงษ์
รหัสดีโอไอ :

ทรงเชาว์ อินสมพันธ์,อรรณพ คณาเจริญพงษ์. 2546. การศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในนาข้าวในฤดูฝน. เชียงใหม่:ภาควิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2003.236

ทรงเชาว์ อินสมพันธ์,อรรณพ คณาเจริญพงษ์. (2546) การศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในนาข้าวในฤดูฝน. ภาควิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2003.236

ทรงเชาว์ อินสมพันธ์,อรรณพ คณาเจริญพงษ์. การศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในนาข้าวในฤดูฝน. เชียงใหม่:ภาควิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2003.236

ทรงเชาว์ อินสมพันธ์,อรรณพ คณาเจริญพงษ์. (2546) การศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในนาข้าวในฤดูฝน. ภาควิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.res.2003.236