ผลการให้ความเย็นระยะสั้นต่ออัตราการผสมติดของโคนมสาวลูกผสม ในช่วงฤดูร้อน
ผลการให้ความเย็นระยะสั้นต่ออัตราการผสมติดของโคนมสาวลูกผสม ในช่วงฤดูร้อน
ชื่อเรื่อง :
ผลการให้ความเย็นระยะสั้นต่ออัตราการผสมติดของโคนมสาวลูกผสม ในช่วงฤดูร้อน
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุรชัย สุวรรณลี
ผู้แต่งร่วม :
กังวาน ธรรมแสง, วันชัย อินทิแสง
รหัสดีโอไอ :

สุรชัย สุวรรณลี and others. 2546. ผลการให้ความเย็นระยะสั้นต่ออัตราการผสมติดของโคนมสาวลูกผสม ในช่วงฤดูร้อน. อุบลราชธานี:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/UBU.res.2003.7

สุรชัย สุวรรณลี and others. (2546) ผลการให้ความเย็นระยะสั้นต่ออัตราการผสมติดของโคนมสาวลูกผสม ในช่วงฤดูร้อน. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/UBU.res.2003.7

สุรชัย สุวรรณลี and others. ผลการให้ความเย็นระยะสั้นต่ออัตราการผสมติดของโคนมสาวลูกผสม ในช่วงฤดูร้อน. อุบลราชธานี:คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 2546. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/UBU.res.2003.7

สุรชัย สุวรรณลี and others. (2546) ผลการให้ความเย็นระยะสั้นต่ออัตราการผสมติดของโคนมสาวลูกผสม ในช่วงฤดูร้อน. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี:อุบลราชธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/UBU.res.2003.7

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS