การฝึกอบรมการดำเนินงานและการบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็ก
การฝึกอบรมการดำเนินงานและการบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็ก
ชื่อเรื่อง :
การฝึกอบรมการดำเนินงานและการบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็ก
ปี :
2545
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์,กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์..[และคนอื่นๆ]. 2545. การฝึกอบรมการดำเนินงานและการบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็ก. เชียงใหม่:คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2002.1

กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์,กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์..[และคนอื่นๆ]. (2545) การฝึกอบรมการดำเนินงานและการบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็ก. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2002.1

กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์,กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์..[และคนอื่นๆ]. การฝึกอบรมการดำเนินงานและการบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็ก. เชียงใหม่:คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2545. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2002.1

กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์,กิตติพงษ์ วุฒิจำนงค์..[และคนอื่นๆ]. (2545) การฝึกอบรมการดำเนินงานและการบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดเล็ก. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MJU.res.2002.1

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0