การศึกษาปัญหาการใช้เคียวแทนแกะเก็บเกี่ยวข้าว ของชาวนาในเขตชนบทยากจน จังหวัดนครศรีธรรมราช
การศึกษาปัญหาการใช้เคียวแทนแกะเก็บเกี่ยวข้าว ของชาวนาในเขตชนบทยากจน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาปัญหาการใช้เคียวแทนแกะเก็บเกี่ยวข้าว ของชาวนาในเขตชนบทยากจน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี :
2529
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อาสา คงวิทยากุล
ผู้แต่งร่วม :
-

อาสา คงวิทยากุล,อาสา คงวิทยากุล..[และคนอื่นๆ]. 2529. การศึกษาปัญหาการใช้เคียวแทนแกะเก็บเกี่ยวข้าว ของชาวนาในเขตชนบทยากจน จังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช:วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อาสา คงวิทยากุล,อาสา คงวิทยากุล..[และคนอื่นๆ]. (2529) การศึกษาปัญหาการใช้เคียวแทนแกะเก็บเกี่ยวข้าว ของชาวนาในเขตชนบทยากจน จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช:นครศรีธรรมราช. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อาสา คงวิทยากุล,อาสา คงวิทยากุล..[และคนอื่นๆ]. การศึกษาปัญหาการใช้เคียวแทนแกะเก็บเกี่ยวข้าว ของชาวนาในเขตชนบทยากจน จังหวัดนครศรีธรรมราช. นครศรีธรรมราช:วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช, 2529. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

อาสา คงวิทยากุล,อาสา คงวิทยากุล..[และคนอื่นๆ]. (2529) การศึกษาปัญหาการใช้เคียวแทนแกะเก็บเกี่ยวข้าว ของชาวนาในเขตชนบทยากจน จังหวัดนครศรีธรรมราช. วิทยาลัยเกษตรกรรมนครศรีธรรมราช:นครศรีธรรมราช. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0