นโยบายต่างประเทศของไทยต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
นโยบายต่างประเทศของไทยต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ชื่อเรื่อง :
นโยบายต่างประเทศของไทยต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
แสงหงษ์ สุรนันทชัย
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

แสงหงษ์ สุรนันทชัย. 2546. นโยบายต่างประเทศของไทยต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/BUU.res.2003.59

แสงหงษ์ สุรนันทชัย. (2546) นโยบายต่างประเทศของไทยต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร. มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/BUU.res.2003.59

แสงหงษ์ สุรนันทชัย. นโยบายต่างประเทศของไทยต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2546. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/BUU.res.2003.59

แสงหงษ์ สุรนันทชัย. (2546) นโยบายต่างประเทศของไทยต่อสาธารณรัฐประชาชนจีน ในสมัยรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร. มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/BUU.res.2003.59