การศึกษาการอัดรีดอลูมิเนียมด้วยวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์
การศึกษาการอัดรีดอลูมิเนียมด้วยวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการอัดรีดอลูมิเนียมด้วยวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์
ผู้แต่งร่วม :
-

สวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์. 2545. การศึกษาการอัดรีดอลูมิเนียมด้วยวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์. สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ;

สวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์. (2545) การศึกษาการอัดรีดอลูมิเนียมด้วยวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ.

สวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์. การศึกษาการอัดรีดอลูมิเนียมด้วยวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2545.

สวัสดิ์ ภูมิสวัสดิ์. (2545) การศึกษาการอัดรีดอลูมิเนียมด้วยวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์ . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 5