การใช้ความรู้วิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในกรุงเทพมหานคร
การใช้ความรู้วิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในกรุงเทพมหานคร
ชื่อเรื่อง :
การใช้ความรู้วิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในกรุงเทพมหานคร
ปี :
2529
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
บุญมา พรชัย
ผู้แต่งร่วม :
-

บุญมา พรชัย. 2529. การใช้ความรู้วิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

บุญมา พรชัย. (2529) การใช้ความรู้วิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในกรุงเทพมหานคร (รายงานผลงานวิจัย). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

บุญมา พรชัย. การใช้ความรู้วิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

บุญมา พรชัย. (2529) การใช้ความรู้วิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในกรุงเทพมหานคร (รายงานผลงานวิจัย). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0