ผลกระทบของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีต่อคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินเหนียว
ผลกระทบของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีต่อคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินเหนียว
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีต่อคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินเหนียว
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เอกรัตน์ รอดบำรุง
ผู้แต่งร่วม :
-

เอกรัตน์ รอดบำรุง. 2545. ผลกระทบของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีต่อคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินเหนียว. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

เอกรัตน์ รอดบำรุง. (2545) ผลกระทบของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีต่อคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินเหนียว . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

เอกรัตน์ รอดบำรุง. ผลกระทบของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีต่อคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินเหนียว. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2545.

เอกรัตน์ รอดบำรุง. (2545) ผลกระทบของเส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่มีต่อคุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินเหนียว . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0