การศึกษาเปรียบเทียบผลของการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานเป็นช่วง และการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานต่อเนื่อง ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย
การศึกษาเปรียบเทียบผลของการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานเป็นช่วง และการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานต่อเนื่อง ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาเปรียบเทียบผลของการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานเป็นช่วง และการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานต่อเนื่อง ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุภาพ พงษ์สุวรรณ
ผู้แต่งร่วม :
-

สุภาพ พงษ์สุวรรณ. 2545. การศึกษาเปรียบเทียบผลของการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานเป็นช่วง และการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานต่อเนื่อง ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย. สาขาวิชาพลศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สุภาพ พงษ์สุวรรณ. (2545) การศึกษาเปรียบเทียบผลของการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานเป็นช่วง และการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานต่อเนื่อง ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

สุภาพ พงษ์สุวรรณ. การศึกษาเปรียบเทียบผลของการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานเป็นช่วง และการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานต่อเนื่อง ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

สุภาพ พงษ์สุวรรณ. (2545) การศึกษาเปรียบเทียบผลของการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานเป็นช่วง และการเต้นแอโรบิกแบบผสมผสานต่อเนื่อง ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0