ฤทธิ์ไล่ยุงของสารสกัดจากเมล็ดขึ้นฉ่าย
ฤทธิ์ไล่ยุงของสารสกัดจากเมล็ดขึ้นฉ่าย
ชื่อเรื่อง :
ฤทธิ์ไล่ยุงของสารสกัดจากเมล็ดขึ้นฉ่าย
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เบญจวรรณ ตื้อตัน
ผู้แต่งร่วม :
-

เบญจวรรณ ตื้อตัน. 2546. ฤทธิ์ไล่ยุงของสารสกัดจากเมล็ดขึ้นฉ่าย. สาขาวิชาปรสิตวิทยา, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

เบญจวรรณ ตื้อตัน. (2546) ฤทธิ์ไล่ยุงของสารสกัดจากเมล็ดขึ้นฉ่าย . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เบญจวรรณ ตื้อตัน. ฤทธิ์ไล่ยุงของสารสกัดจากเมล็ดขึ้นฉ่าย. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546.

เบญจวรรณ ตื้อตัน. (2546) ฤทธิ์ไล่ยุงของสารสกัดจากเมล็ดขึ้นฉ่าย . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 13
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 11
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0