ภาพลักษณ์และวิธีการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ภาพลักษณ์และวิธีการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ชื่อเรื่อง :
ภาพลักษณ์และวิธีการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อนันต์ มณีประวัติ
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อนันต์ มณีประวัติ. 2546. ภาพลักษณ์และวิธีการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2003.370

อนันต์ มณีประวัติ. (2546) ภาพลักษณ์และวิธีการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2003.370

อนันต์ มณีประวัติ. ภาพลักษณ์และวิธีการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2546. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2003.370

อนันต์ มณีประวัติ. (2546) ภาพลักษณ์และวิธีการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของวิทยาลัยเทคนิคยะลา. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2003.370

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0