ระบบบัญชีต้นทุนของอุตสาหกรรมอิฐทนไฟ
ระบบบัญชีต้นทุนของอุตสาหกรรมอิฐทนไฟ
ชื่อเรื่อง :
ระบบบัญชีต้นทุนของอุตสาหกรรมอิฐทนไฟ
ปี :
2529
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ประจิต หาวัตร
ผู้แต่งร่วม :
-

ประจิต หาวัตร. 2529. ระบบบัญชีต้นทุนของอุตสาหกรรมอิฐทนไฟ. ภาควิชาการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ประจิต หาวัตร. (2529) ระบบบัญชีต้นทุนของอุตสาหกรรมอิฐทนไฟ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ประจิต หาวัตร. ระบบบัญชีต้นทุนของอุตสาหกรรมอิฐทนไฟ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ประจิต หาวัตร. (2529) ระบบบัญชีต้นทุนของอุตสาหกรรมอิฐทนไฟ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0