การหมักผลิตภัณฑ์คล้ายนมเปรี้ยว จากน้ำนมข้าวกล้องหอมมะลิ
การหมักผลิตภัณฑ์คล้ายนมเปรี้ยว จากน้ำนมข้าวกล้องหอมมะลิ
ชื่อเรื่อง :
การหมักผลิตภัณฑ์คล้ายนมเปรี้ยว จากน้ำนมข้าวกล้องหอมมะลิ
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จุฑามาศ ถิระสาโรช
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

จุฑามาศ ถิระสาโรช. 2547. การหมักผลิตภัณฑ์คล้ายนมเปรี้ยว จากน้ำนมข้าวกล้องหอมมะลิ. พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.the.2004.136

จุฑามาศ ถิระสาโรช. (2547) การหมักผลิตภัณฑ์คล้ายนมเปรี้ยว จากน้ำนมข้าวกล้องหอมมะลิ. มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.the.2004.136

จุฑามาศ ถิระสาโรช. การหมักผลิตภัณฑ์คล้ายนมเปรี้ยว จากน้ำนมข้าวกล้องหอมมะลิ. พิษณุโลก:มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2547. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.the.2004.136

จุฑามาศ ถิระสาโรช. (2547) การหมักผลิตภัณฑ์คล้ายนมเปรี้ยว จากน้ำนมข้าวกล้องหอมมะลิ. มหาวิทยาลัยนเรศวร:พิษณุโลก. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NU.the.2004.136

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS