การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดผลมังคุดแบบจานหมุน
การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดผลมังคุดแบบจานหมุน
ชื่อเรื่อง :
การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดผลมังคุดแบบจานหมุน
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สยาม ตุ้มแสงทอง
ผู้แต่งร่วม :
-

สยาม ตุ้มแสงทอง. 2546. การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดผลมังคุดแบบจานหมุน. สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สยาม ตุ้มแสงทอง. (2546) การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดผลมังคุดแบบจานหมุน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สยาม ตุ้มแสงทอง. การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดผลมังคุดแบบจานหมุน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2546. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สยาม ตุ้มแสงทอง. (2546) การปรับปรุงเครื่องคัดขนาดผลมังคุดแบบจานหมุน . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=