การวางแผนการผลิตพืชอายุสั้นระดับตำบลที่เหมาะสมในตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
การวางแผนการผลิตพืชอายุสั้นระดับตำบลที่เหมาะสมในตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ชื่อเรื่อง :
การวางแผนการผลิตพืชอายุสั้นระดับตำบลที่เหมาะสมในตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
รัชนีวรรณ คำตัน
ผู้แต่งร่วม :
-

รัชนีวรรณ คำตัน. 2547. การวางแผนการผลิตพืชอายุสั้นระดับตำบลที่เหมาะสมในตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รัชนีวรรณ คำตัน. (2547) การวางแผนการผลิตพืชอายุสั้นระดับตำบลที่เหมาะสมในตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รัชนีวรรณ คำตัน. การวางแผนการผลิตพืชอายุสั้นระดับตำบลที่เหมาะสมในตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

รัชนีวรรณ คำตัน. (2547) การวางแผนการผลิตพืชอายุสั้นระดับตำบลที่เหมาะสมในตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0