การศึกษาสภาพตัวบ่งชี้ในการพัฒนากีฬาแบดมินตัน ไปสู่การเป็นกีฬาเพื่ออาชีพ
การศึกษาสภาพตัวบ่งชี้ในการพัฒนากีฬาแบดมินตัน ไปสู่การเป็นกีฬาเพื่ออาชีพ
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาสภาพตัวบ่งชี้ในการพัฒนากีฬาแบดมินตัน ไปสู่การเป็นกีฬาเพื่ออาชีพ
ปี :
2545
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
เบญจพล เบญจพลากร
ผู้แต่งร่วม :
-

เบญจพล เบญจพลากร. 2545. การศึกษาสภาพตัวบ่งชี้ในการพัฒนากีฬาแบดมินตัน ไปสู่การเป็นกีฬาเพื่ออาชีพ. สาขาวิชาพลศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

เบญจพล เบญจพลากร. (2545) การศึกษาสภาพตัวบ่งชี้ในการพัฒนากีฬาแบดมินตัน ไปสู่การเป็นกีฬาเพื่ออาชีพ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เบญจพล เบญจพลากร. การศึกษาสภาพตัวบ่งชี้ในการพัฒนากีฬาแบดมินตัน ไปสู่การเป็นกีฬาเพื่ออาชีพ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.

เบญจพล เบญจพลากร. (2545) การศึกษาสภาพตัวบ่งชี้ในการพัฒนากีฬาแบดมินตัน ไปสู่การเป็นกีฬาเพื่ออาชีพ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0