การตอบสนองที่แตกต่างกันในการสร้างฮัยยาลูโรแนน ต่อสารสกัดจากเหง้าไพล (Zingiber cassumunar Roxb.) ด้วยเอธานอลของเซลล์สร้างเส้นใยและเซลล์เยื่อบุผิวช่องปาก
การตอบสนองที่แตกต่างกันในการสร้างฮัยยาลูโรแนน ต่อสารสกัดจากเหง้าไพล (Zingiber cassumunar Roxb.) ด้วยเอธานอลของเซลล์สร้างเส้นใยและเซลล์เยื่อบุผิวช่องปาก
ชื่อเรื่อง :
การตอบสนองที่แตกต่างกันในการสร้างฮัยยาลูโรแนน ต่อสารสกัดจากเหง้าไพล (Zingiber cassumunar Roxb.) ด้วยเอธานอลของเซลล์สร้างเส้นใยและเซลล์เยื่อบุผิวช่องปาก
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ
ผู้แต่งร่วม :
-

สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ. 2547. การตอบสนองที่แตกต่างกันในการสร้างฮัยยาลูโรแนน ต่อสารสกัดจากเหง้าไพล (Zingiber cassumunar Roxb.) ด้วยเอธานอลของเซลล์สร้างเส้นใยและเซลล์เยื่อบุผิวช่องปาก. เชียงใหม่:ภาควิชาทันตวิทยา-พยาธิวิทยาช่องปาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ. (2547) การตอบสนองที่แตกต่างกันในการสร้างฮัยยาลูโรแนน ต่อสารสกัดจากเหง้าไพล (Zingiber cassumunar Roxb.) ด้วยเอธานอลของเซลล์สร้างเส้นใยและเซลล์เยื่อบุผิวช่องปาก. ภาควิชาทันตวิทยา-พยาธิวิทยาช่องปาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ. การตอบสนองที่แตกต่างกันในการสร้างฮัยยาลูโรแนน ต่อสารสกัดจากเหง้าไพล (Zingiber cassumunar Roxb.) ด้วยเอธานอลของเซลล์สร้างเส้นใยและเซลล์เยื่อบุผิวช่องปาก. เชียงใหม่:ภาควิชาทันตวิทยา-พยาธิวิทยาช่องปาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สุทธิชัย กฤษณะประกรกิจ. (2547) การตอบสนองที่แตกต่างกันในการสร้างฮัยยาลูโรแนน ต่อสารสกัดจากเหง้าไพล (Zingiber cassumunar Roxb.) ด้วยเอธานอลของเซลล์สร้างเส้นใยและเซลล์เยื่อบุผิวช่องปาก. ภาควิชาทันตวิทยา-พยาธิวิทยาช่องปาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่:เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 3
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 2
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0