ทัศนคติของมัคคุเทศก์ต่อการแสดงบทบาททูตวัฒนธรรม
ทัศนคติของมัคคุเทศก์ต่อการแสดงบทบาททูตวัฒนธรรม
ชื่อเรื่อง :
ทัศนคติของมัคคุเทศก์ต่อการแสดงบทบาททูตวัฒนธรรม
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ชญาน์นันท์ อัศวธรรมานนท์
ผู้แต่งร่วม :
-

ชญาน์นันท์ อัศวธรรมานนท์. 2546. ทัศนคติของมัคคุเทศก์ต่อการแสดงบทบาททูตวัฒนธรรม. สาขาวิชาไทยศึกษา, มหาวิทยาลัยรามคำแหง;

ชญาน์นันท์ อัศวธรรมานนท์. (2546) ทัศนคติของมัคคุเทศก์ต่อการแสดงบทบาททูตวัฒนธรรม . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

ชญาน์นันท์ อัศวธรรมานนท์. ทัศนคติของมัคคุเทศก์ต่อการแสดงบทบาททูตวัฒนธรรม. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.

ชญาน์นันท์ อัศวธรรมานนท์. (2546) ทัศนคติของมัคคุเทศก์ต่อการแสดงบทบาททูตวัฒนธรรม . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.