การเตรียมไฟเบอร์สำหรับสกัดสารปริมาณน้อย โดยใช้เทคนิค โซล-เจล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์น้ำมันหอมระเหยจากพืชตระกูลขิง
การเตรียมไฟเบอร์สำหรับสกัดสารปริมาณน้อย โดยใช้เทคนิค โซล-เจล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์น้ำมันหอมระเหยจากพืชตระกูลขิง
ชื่อเรื่อง :
การเตรียมไฟเบอร์สำหรับสกัดสารปริมาณน้อย โดยใช้เทคนิค โซล-เจล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์น้ำมันหอมระเหยจากพืชตระกูลขิง
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อุบล ฤกษ์อ่ำ
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

อุบล ฤกษ์อ่ำ. 2547. การเตรียมไฟเบอร์สำหรับสกัดสารปริมาณน้อย โดยใช้เทคนิค โซล-เจล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์น้ำมันหอมระเหยจากพืชตระกูลขิง. , สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

อุบล ฤกษ์อ่ำ. (2547) การเตรียมไฟเบอร์สำหรับสกัดสารปริมาณน้อย โดยใช้เทคนิค โซล-เจล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์น้ำมันหอมระเหยจากพืชตระกูลขิง . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/กรุงเทพฯ.

อุบล ฤกษ์อ่ำ. การเตรียมไฟเบอร์สำหรับสกัดสารปริมาณน้อย โดยใช้เทคนิค โซล-เจล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์น้ำมันหอมระเหยจากพืชตระกูลขิง. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547.

อุบล ฤกษ์อ่ำ. (2547) การเตรียมไฟเบอร์สำหรับสกัดสารปริมาณน้อย โดยใช้เทคนิค โซล-เจล เพื่อใช้ในการวิเคราะห์น้ำมันหอมระเหยจากพืชตระกูลขิง . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0