มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีเดินทางโดยอากาศยาน
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีเดินทางโดยอากาศยาน
ชื่อเรื่อง :
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีเดินทางโดยอากาศยาน
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ธนเทพ รัตนเจริญกูล
ผู้แต่งร่วม :
-

ธนเทพ รัตนเจริญกูล. 2546. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีเดินทางโดยอากาศยาน. สาขาวิชานิติศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง;

ธนเทพ รัตนเจริญกูล. (2546) มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีเดินทางโดยอากาศยาน . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

ธนเทพ รัตนเจริญกูล. มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีเดินทางโดยอากาศยาน. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546.

ธนเทพ รัตนเจริญกูล. (2546) มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศโดยผิดกฎหมาย : ศึกษาเฉพาะกรณีเดินทางโดยอากาศยาน . มหาวิทยาลัยรามคำแหง/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0