สภาพแวดล้อมและฤดูกาลเกิดของลูกพันธุ์หอยแครง (Anadara granosa, Linnaeus) บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สภาพแวดล้อมและฤดูกาลเกิดของลูกพันธุ์หอยแครง (Anadara granosa, Linnaeus) บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ชื่อเรื่อง :
สภาพแวดล้อมและฤดูกาลเกิดของลูกพันธุ์หอยแครง (Anadara granosa, Linnaeus) บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธีรยา ช่วยสุรินทร์
ผู้แต่งร่วม :
ชะอุ่ม สุขช่วย, ณัฐพงศ์ ต้นสาลี
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธีรยา ช่วยสุรินทร์. 2547. สภาพแวดล้อมและฤดูกาลเกิดของลูกพันธุ์หอยแครง (Anadara granosa, Linnaeus) บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. สุราษฎ์ธานี:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธีรยา ช่วยสุรินทร์. (2547) สภาพแวดล้อมและฤดูกาลเกิดของลูกพันธุ์หอยแครง (Anadara granosa, Linnaeus) บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี:สุราษฎ์ธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธีรยา ช่วยสุรินทร์. สภาพแวดล้อมและฤดูกาลเกิดของลูกพันธุ์หอยแครง (Anadara granosa, Linnaeus) บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. สุราษฎ์ธานี:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี, 2547. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ธีรยา ช่วยสุรินทร์. (2547) สภาพแวดล้อมและฤดูกาลเกิดของลูกพันธุ์หอยแครง (Anadara granosa, Linnaeus) บริเวณอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสุราษฎร์ธานี:สุราษฎ์ธานี. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 8
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0