ผลของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อการเกิดโรคราเขียว ในผลส้มเขียวหวาน
ผลของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อการเกิดโรคราเขียว ในผลส้มเขียวหวาน
ชื่อเรื่อง :
ผลของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อการเกิดโรคราเขียว ในผลส้มเขียวหวาน
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ขจีวรรณ จูสกุล
ผู้แต่งร่วม :
-

ขจีวรรณ จูสกุล. 2547. ผลของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อการเกิดโรคราเขียว ในผลส้มเขียวหวาน. สาขาวิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่;

ขจีวรรณ จูสกุล. (2547) ผลของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อการเกิดโรคราเขียว ในผลส้มเขียวหวาน . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.

ขจีวรรณ จูสกุล. ผลของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อการเกิดโรคราเขียว ในผลส้มเขียวหวาน. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.

ขจีวรรณ จูสกุล. (2547) ผลของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ต่อการเกิดโรคราเขียว ในผลส้มเขียวหวาน . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่.