ผลของกระบวนการให้ความร้อนต่อการเกิดออกซิเดชัน ในข้าวกล้องหอมมะลิ 105
ผลของกระบวนการให้ความร้อนต่อการเกิดออกซิเดชัน ในข้าวกล้องหอมมะลิ 105
ชื่อเรื่อง :
ผลของกระบวนการให้ความร้อนต่อการเกิดออกซิเดชัน ในข้าวกล้องหอมมะลิ 105
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ศิริมา วานิชชัง
ผู้แต่งร่วม :
-

ศิริมา วานิชชัง. 2547. ผลของกระบวนการให้ความร้อนต่อการเกิดออกซิเดชัน ในข้าวกล้องหอมมะลิ 105. สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศิริมา วานิชชัง. (2547) ผลของกระบวนการให้ความร้อนต่อการเกิดออกซิเดชัน ในข้าวกล้องหอมมะลิ 105 . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศิริมา วานิชชัง. ผลของกระบวนการให้ความร้อนต่อการเกิดออกซิเดชัน ในข้าวกล้องหอมมะลิ 105. . ขอนแก่น:มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ศิริมา วานิชชัง. (2547) ผลของกระบวนการให้ความร้อนต่อการเกิดออกซิเดชัน ในข้าวกล้องหอมมะลิ 105 . มหาวิทยาลัยขอนแก่น/ขอนแก่น. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0