อนุมูลเสรีและตัวต่อต้านออกซิเดชัน กับอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรด
อนุมูลเสรีและตัวต่อต้านออกซิเดชัน กับอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรด
ชื่อเรื่อง :
อนุมูลเสรีและตัวต่อต้านออกซิเดชัน กับอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรด
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อ้อมอรุณ นุกูลธรประกิต
ผู้แต่งร่วม :
-

อ้อมอรุณ นุกูลธรประกิต. 2547. อนุมูลเสรีและตัวต่อต้านออกซิเดชัน กับอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรด. สาขาวิชาพืชสวน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

อ้อมอรุณ นุกูลธรประกิต. (2547) อนุมูลเสรีและตัวต่อต้านออกซิเดชัน กับอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรด . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

อ้อมอรุณ นุกูลธรประกิต. อนุมูลเสรีและตัวต่อต้านออกซิเดชัน กับอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรด. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547.

อ้อมอรุณ นุกูลธรประกิต. (2547) อนุมูลเสรีและตัวต่อต้านออกซิเดชัน กับอาการไส้สีน้ำตาลในสับปะรด . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 1