การทบทวนสถานการณ์และองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยการค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ
การทบทวนสถานการณ์และองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยการค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ
ชื่อเรื่อง :
การทบทวนสถานการณ์และองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยการค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา,ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา..[และคนอื่นๆ]. 2547. การทบทวนสถานการณ์และองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยการค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.2004.3

ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา,ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา..[และคนอื่นๆ]. (2547) การทบทวนสถานการณ์และองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยการค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.2004.3

ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา,ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา..[และคนอื่นๆ]. การทบทวนสถานการณ์และองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยการค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ. กรุงเทพฯ:สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.2004.3

ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา,ชื่นฤทัย กาญจนะจิตรา..[และคนอื่นๆ]. (2547) การทบทวนสถานการณ์และองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยการค้าบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/MU.res.2004.3

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
Full-Text :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 8
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 5
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0