การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพทางความร้อน ระหว่างบ้านปล่องรังสีอาทิตย์กับบ้านทั่วไป
การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพทางความร้อน ระหว่างบ้านปล่องรังสีอาทิตย์กับบ้านทั่วไป
ชื่อเรื่อง :
การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพทางความร้อน ระหว่างบ้านปล่องรังสีอาทิตย์กับบ้านทั่วไป
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
นริทธิ์ สุขอำไพจิตร
ผู้แต่งร่วม :
โจเซฟ เคดารี
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

นริทธิ์ สุขอำไพจิตร. 2546. การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพทางความร้อน ระหว่างบ้านปล่องรังสีอาทิตย์กับบ้านทั่วไป. , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2003.77

นริทธิ์ สุขอำไพจิตร. (2546) การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพทางความร้อน ระหว่างบ้านปล่องรังสีอาทิตย์กับบ้านทั่วไป . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2003.77

นริทธิ์ สุขอำไพจิตร. การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพทางความร้อน ระหว่างบ้านปล่องรังสีอาทิตย์กับบ้านทั่วไป. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2546. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2003.77

นริทธิ์ สุขอำไพจิตร. (2546) การวิเคราะห์เปรียบเทียบประสิทธิภาพทางความร้อน ระหว่างบ้านปล่องรังสีอาทิตย์กับบ้านทั่วไป . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.the.2003.77

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 2
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 1
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0