การพัฒนาโปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ
ปี :
2546
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สาธิน ประจันบาน
ผู้แต่งร่วม :
-

สาธิน ประจันบาน. 2546. การพัฒนาโปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ. สาขาวิชาพลศึกษา, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;

สาธิน ประจันบาน. (2546) การพัฒนาโปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

สาธิน ประจันบาน. การพัฒนาโปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ. . กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.

สาธิน ประจันบาน. (2546) การพัฒนาโปรแกรมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการเคลื่อนไหวของเด็กสมองพิการ . จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 9
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0