การศึกษาระดับสัมฤทธิผลด้านการอ่านในโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์
การศึกษาระดับสัมฤทธิผลด้านการอ่านในโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาระดับสัมฤทธิผลด้านการอ่านในโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์
ปี :
2529
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
ปัคห์ จรัณยานนท์
ผู้แต่งร่วม :
-

ปัคห์ จรัณยานนท์. 2529. การศึกษาระดับสัมฤทธิผลด้านการอ่านในโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์. สาขาวิชาการศึกษาผู้ใหญ่, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ปัคห์ จรัณยานนท์. (2529) การศึกษาระดับสัมฤทธิผลด้านการอ่านในโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ปัคห์ จรัณยานนท์. การศึกษาระดับสัมฤทธิผลด้านการอ่านในโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2529. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ปัคห์ จรัณยานนท์. (2529) การศึกษาระดับสัมฤทธิผลด้านการอ่านในโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ จังหวัดเพชรบูรณ์ . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0