การเกิดไมโครนิวเคลียส ในเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์โดยการเหนี่ยวนำของตะกั่ว แคดเมียม และอนุภาคฝุ่นในอากาศ จังหวัดเชียงใหม่
การเกิดไมโครนิวเคลียส ในเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์โดยการเหนี่ยวนำของตะกั่ว แคดเมียม และอนุภาคฝุ่นในอากาศ จังหวัดเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
การเกิดไมโครนิวเคลียส ในเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์โดยการเหนี่ยวนำของตะกั่ว แคดเมียม และอนุภาคฝุ่นในอากาศ จังหวัดเชียงใหม่
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุวนิตย์ ทองหนุน
ผู้แต่งร่วม :
วีระวรรณ เรืองยุทธิการณ์
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

สุวนิตย์ ทองหนุน. 2547. การเกิดไมโครนิวเคลียส ในเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์โดยการเหนี่ยวนำของตะกั่ว แคดเมียม และอนุภาคฝุ่นในอากาศ จังหวัดเชียงใหม่. , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2004.395

สุวนิตย์ ทองหนุน. (2547) การเกิดไมโครนิวเคลียส ในเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์โดยการเหนี่ยวนำของตะกั่ว แคดเมียม และอนุภาคฝุ่นในอากาศ จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2004.395

สุวนิตย์ ทองหนุน. การเกิดไมโครนิวเคลียส ในเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์โดยการเหนี่ยวนำของตะกั่ว แคดเมียม และอนุภาคฝุ่นในอากาศ จังหวัดเชียงใหม่. . เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2004.395

สุวนิตย์ ทองหนุน. (2547) การเกิดไมโครนิวเคลียส ในเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์โดยการเหนี่ยวนำของตะกั่ว แคดเมียม และอนุภาคฝุ่นในอากาศ จังหวัดเชียงใหม่ . มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/เชียงใหม่. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/CMU.the.2004.395

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0