ทัศนะต่อความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการถ่ายโอนภารกิจของกรมควบคุมโรค และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ทัศนะต่อความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการถ่ายโอนภารกิจของกรมควบคุมโรค และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อเรื่อง :
ทัศนะต่อความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการถ่ายโอนภารกิจของกรมควบคุมโรค และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ทัศนีย์ บัวคำ
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ทัศนีย์ บัวคำ. 2547. ทัศนะต่อความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการถ่ายโอนภารกิจของกรมควบคุมโรค และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2004.285

ทัศนีย์ บัวคำ. (2547) ทัศนะต่อความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการถ่ายโอนภารกิจของกรมควบคุมโรค และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2004.285

ทัศนีย์ บัวคำ. ทัศนะต่อความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการถ่ายโอนภารกิจของกรมควบคุมโรค และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. กรุงเทพฯ:สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2547. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2004.285

ทัศนีย์ บัวคำ. (2547) ทัศนะต่อความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการถ่ายโอนภารกิจของกรมควบคุมโรค และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/NIDA.the.2004.285

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0