การพัฒนาน้ำยาจุ่มหัวนมจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบในแม่โคระยะรีดนม
การพัฒนาน้ำยาจุ่มหัวนมจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบในแม่โคระยะรีดนม
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาน้ำยาจุ่มหัวนมจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบในแม่โคระยะรีดนม
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วิไลพร จันทร์ไชย
ผู้แต่งร่วม :
นพรัตน์ จันทร์ไชย
รหัสดีโอไอ :

วิไลพร จันทร์ไชย,นพรัตน์ จันทร์ไชย. 2548. การพัฒนาน้ำยาจุ่มหัวนมจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบในแม่โคระยะรีดนม. น่าน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTL.res.2005.6

วิไลพร จันทร์ไชย,นพรัตน์ จันทร์ไชย. (2548) การพัฒนาน้ำยาจุ่มหัวนมจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบในแม่โคระยะรีดนม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน:น่าน. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTL.res.2005.6

วิไลพร จันทร์ไชย,นพรัตน์ จันทร์ไชย. การพัฒนาน้ำยาจุ่มหัวนมจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบในแม่โคระยะรีดนม. น่าน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน, 2548. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTL.res.2005.6

วิไลพร จันทร์ไชย,นพรัตน์ จันทร์ไชย. (2548) การพัฒนาน้ำยาจุ่มหัวนมจากสารสกัดเปลือกมังคุดเพื่อป้องกันโรคเต้านมอักเสบในแม่โคระยะรีดนม. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตน่าน:น่าน. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/RMUTL.res.2005.6