ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและการผลิตแอสตาแซนทินจาก Haematococcus sp.
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและการผลิตแอสตาแซนทินจาก Haematococcus sp.
ชื่อเรื่อง :
ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและการผลิตแอสตาแซนทินจาก Haematococcus sp.
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
บุปผา จงพัฒน์
ผู้แต่งร่วม :
-

บุปผา จงพัฒน์. 2547. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและการผลิตแอสตาแซนทินจาก Haematococcus sp. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

บุปผา จงพัฒน์. (2547) ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและการผลิตแอสตาแซนทินจาก Haematococcus sp. . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/กรุงเทพฯ.

บุปผา จงพัฒน์. ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและการผลิตแอสตาแซนทินจาก Haematococcus sp. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2547.

บุปผา จงพัฒน์. (2547) ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญและการผลิตแอสตาแซนทินจาก Haematococcus sp. . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 4
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0