การศึกษาข้อมูลสำหรับการจัดการอาคารและทัศนคติการบริหารจัดการอาคารสูงของผู้บริหารอาคาร
การศึกษาข้อมูลสำหรับการจัดการอาคารและทัศนคติการบริหารจัดการอาคารสูงของผู้บริหารอาคาร
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาข้อมูลสำหรับการจัดการอาคารและทัศนคติการบริหารจัดการอาคารสูงของผู้บริหารอาคาร
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุมาลี ธีระวันทนีย์
ผู้แต่งร่วม :
-

สุมาลี ธีระวันทนีย์. 2547. การศึกษาข้อมูลสำหรับการจัดการอาคารและทัศนคติการบริหารจัดการอาคารสูงของผู้บริหารอาคาร. สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี;

สุมาลี ธีระวันทนีย์. (2547) การศึกษาข้อมูลสำหรับการจัดการอาคารและทัศนคติการบริหารจัดการอาคารสูงของผู้บริหารอาคาร . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

สุมาลี ธีระวันทนีย์. การศึกษาข้อมูลสำหรับการจัดการอาคารและทัศนคติการบริหารจัดการอาคารสูงของผู้บริหารอาคาร. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2547.

สุมาลี ธีระวันทนีย์. (2547) การศึกษาข้อมูลสำหรับการจัดการอาคารและทัศนคติการบริหารจัดการอาคารสูงของผู้บริหารอาคาร . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0