การศึกษาผลของ Superatmospheric oxygen, สารเคลือบผิว Sta-fresh 7055 และ Antitranspirant ต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของมังคุด
การศึกษาผลของ Superatmospheric oxygen, สารเคลือบผิว Sta-fresh 7055 และ Antitranspirant ต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของมังคุด
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาผลของ Superatmospheric oxygen, สารเคลือบผิว Sta-fresh 7055 และ Antitranspirant ต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของมังคุด
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ศิริชัย กัลยาณรัตน์
ผู้แต่งร่วม :
-
รหัสดีโอไอ :

ศิริชัย กัลยาณรัตน์,ศิริชัย กัลยาณรัตน์..[และคนอื่นๆ]. 2548. การศึกษาผลของ Superatmospheric oxygen, สารเคลือบผิว Sta-fresh 7055 และ Antitranspirant ต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของมังคุด. กรุงเทพฯ:สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.res.2005.11

ศิริชัย กัลยาณรัตน์,ศิริชัย กัลยาณรัตน์..[และคนอื่นๆ]. (2548) การศึกษาผลของ Superatmospheric oxygen, สารเคลือบผิว Sta-fresh 7055 และ Antitranspirant ต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของมังคุด. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.res.2005.11

ศิริชัย กัลยาณรัตน์,ศิริชัย กัลยาณรัตน์..[และคนอื่นๆ]. การศึกษาผลของ Superatmospheric oxygen, สารเคลือบผิว Sta-fresh 7055 และ Antitranspirant ต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของมังคุด. กรุงเทพฯ:สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2548. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.res.2005.11

ศิริชัย กัลยาณรัตน์,ศิริชัย กัลยาณรัตน์..[และคนอื่นๆ]. (2548) การศึกษาผลของ Superatmospheric oxygen, สารเคลือบผิว Sta-fresh 7055 และ Antitranspirant ต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพของมังคุด. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี:กรุงเทพฯ. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=10.14457/KMUTT.res.2005.11

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 4
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0