การลดมลพิษในโรงงานอาหารทะเล โรงงานน้ำยางข้น และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
การลดมลพิษในโรงงานอาหารทะเล โรงงานน้ำยางข้น และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ชื่อเรื่อง :
การลดมลพิษในโรงงานอาหารทะเล โรงงานน้ำยางข้น และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม
ปี :
2544
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
อรัญ หันพงศ์กิตติกูล
ผู้แต่งร่วม :
-

อรัญ หันพงศ์กิตติกูล,อรัญ หันพงศ์กิตติกูล..[และคนอื่นๆ]. 2544. การลดมลพิษในโรงงานอาหารทะเล โรงงานน้ำยางข้น และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม. สงขลา:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์;

อรัญ หันพงศ์กิตติกูล,อรัญ หันพงศ์กิตติกูล..[และคนอื่นๆ]. (2544) การลดมลพิษในโรงงานอาหารทะเล โรงงานน้ำยางข้น และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

อรัญ หันพงศ์กิตติกูล,อรัญ หันพงศ์กิตติกูล..[และคนอื่นๆ]. การลดมลพิษในโรงงานอาหารทะเล โรงงานน้ำยางข้น และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม. สงขลา:คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544. Print.

อรัญ หันพงศ์กิตติกูล,อรัญ หันพงศ์กิตติกูล..[และคนอื่นๆ]. (2544) การลดมลพิษในโรงงานอาหารทะเล โรงงานน้ำยางข้น และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์:สงขลา.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 1
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 1
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0