การรับรู้และความคาดหวังของสถานประกอบการต่อการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
การรับรู้และความคาดหวังของสถานประกอบการต่อการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
ชื่อเรื่อง :
การรับรู้และความคาดหวังของสถานประกอบการต่อการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
บรรชร กล้าหาญ
ผู้แต่งร่วม :
รุ่งทิพย์ กล้าหาญ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

บรรชร กล้าหาญ. 2548. การรับรู้และความคาดหวังของสถานประกอบการต่อการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่. เชียงใหม่:วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่;

บรรชร กล้าหาญ. (2548) การรับรู้และความคาดหวังของสถานประกอบการต่อการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่:เชียงใหม่.

บรรชร กล้าหาญ. การรับรู้และความคาดหวังของสถานประกอบการต่อการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่. เชียงใหม่:วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่, 2548. Print.

บรรชร กล้าหาญ. (2548) การรับรู้และความคาดหวังของสถานประกอบการต่อการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคีของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่:เชียงใหม่.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0