ผลของความเค็มของน้ำต่ออัตราการฟักของไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) จากตับปิ้งปูไข่นอกกระดอง
ผลของความเค็มของน้ำต่ออัตราการฟักของไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) จากตับปิ้งปูไข่นอกกระดอง
ชื่อเรื่อง :
ผลของความเค็มของน้ำต่ออัตราการฟักของไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) จากตับปิ้งปูไข่นอกกระดอง
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
วารินทร์ ธนาสมหวัง
ผู้แต่งร่วม :
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

วารินทร์ ธนาสมหวัง. 2548. ผลของความเค็มของน้ำต่ออัตราการฟักของไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) จากตับปิ้งปูไข่นอกกระดอง. สมุทรสาคร:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร;

วารินทร์ ธนาสมหวัง. (2548) ผลของความเค็มของน้ำต่ออัตราการฟักของไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) จากตับปิ้งปูไข่นอกกระดอง. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร:สมุทรสาคร.

วารินทร์ ธนาสมหวัง. ผลของความเค็มของน้ำต่ออัตราการฟักของไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) จากตับปิ้งปูไข่นอกกระดอง. สมุทรสาคร:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร, 2548. Print.

วารินทร์ ธนาสมหวัง. (2548) ผลของความเค็มของน้ำต่ออัตราการฟักของไข่ปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) จากตับปิ้งปูไข่นอกกระดอง. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร:สมุทรสาคร.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 5
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0