ผลของความหนาแน่นต่ออัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์
ผลของความหนาแน่นต่ออัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์
ชื่อเรื่อง :
ผลของความหนาแน่นต่ออัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ
ผู้แต่งร่วม :
วารินทร์ ธนาสมหวัง
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ. 2548. ผลของความหนาแน่นต่ออัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์. สมุทรสาคร:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร;

ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ. (2548) ผลของความหนาแน่นต่ออัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร:สมุทรสาคร.

ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ. ผลของความหนาแน่นต่ออัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์. สมุทรสาคร:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร, 2548. Print.

ภมรพรรณ ฉัตรภูมิ. (2548) ผลของความหนาแน่นต่ออัตรารอดตายของลูกปูม้า (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) ที่อนุบาลในถังไฟเบอร์. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร:สมุทรสาคร.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 6
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 6
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0