กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชนปทุม จังหวัดอุบลราชธานี
กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชนปทุม จังหวัดอุบลราชธานี
ชื่อเรื่อง :
กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชนปทุม จังหวัดอุบลราชธานี
ปี :
2546
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ดวงกมล หน่อแก้ว
ผู้แต่งร่วม :
-

ดวงกมล หน่อแก้ว,ดวงกมล หน่อแก้ว..[และคนอื่นๆ]. 2546. กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชนปทุม จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี:วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์;

ดวงกมล หน่อแก้ว,ดวงกมล หน่อแก้ว..[และคนอื่นๆ]. (2546) กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชนปทุม จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์:อุบลราชธานี.

ดวงกมล หน่อแก้ว,ดวงกมล หน่อแก้ว..[และคนอื่นๆ]. กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชนปทุม จังหวัดอุบลราชธานี. อุบลราชธานี:วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์, 2546. Print.

ดวงกมล หน่อแก้ว,ดวงกมล หน่อแก้ว..[และคนอื่นๆ]. (2546) กลยุทธ์การพัฒนาระบบบริการของศูนย์สุขภาพชุมชน กรณีศึกษาศูนย์สุขภาพชุมชนปทุม จังหวัดอุบลราชธานี. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรพสิทธิประสงค์:อุบลราชธานี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 12
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 3
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 1
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS