ผลกระทบจากการฮั้วงานของผู้รับเหมาต่อการปฏิบัติงานจริงในสนาม กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง
ผลกระทบจากการฮั้วงานของผู้รับเหมาต่อการปฏิบัติงานจริงในสนาม กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง
ชื่อเรื่อง :
ผลกระทบจากการฮั้วงานของผู้รับเหมาต่อการปฏิบัติงานจริงในสนาม กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง
ปี :
2547
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์. 2547. ผลกระทบจากการฮั้วงานของผู้รับเหมาต่อการปฏิบัติงานจริงในสนาม กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา;

ธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์. (2547) ผลกระทบจากการฮั้วงานของผู้รับเหมาต่อการปฏิบัติงานจริงในสนาม กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง. มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

ธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์. ผลกระทบจากการฮั้วงานของผู้รับเหมาต่อการปฏิบัติงานจริงในสนาม กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง. ชลบุรี:มหาวิทยาลัยบูรพา, 2547. Print.

ธรรมาธิติ วุฒิสมบูรณ์. (2547) ผลกระทบจากการฮั้วงานของผู้รับเหมาต่อการปฏิบัติงานจริงในสนาม กรณีศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดระยอง. มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0