ผลของเปลือกมังคุดต่อการเลี้ยงกุ้งขาว
ผลของเปลือกมังคุดต่อการเลี้ยงกุ้งขาว
ชื่อเรื่อง :
ผลของเปลือกมังคุดต่อการเลี้ยงกุ้งขาว
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ยอดชาย กรรณสูตร
ผู้แต่งร่วม :
-
Creative Commons : CC

Attribution

Non-Commercial

No Derivative Works
อนุญาตให้เผยแพร่ ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้า ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเนื้อหา

ยอดชาย กรรณสูตร. 2548. ผลของเปลือกมังคุดต่อการเลี้ยงกุ้งขาว. สมุทรสาคร:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร;

ยอดชาย กรรณสูตร. (2548) ผลของเปลือกมังคุดต่อการเลี้ยงกุ้งขาว. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร:สมุทรสาคร.

ยอดชาย กรรณสูตร. ผลของเปลือกมังคุดต่อการเลี้ยงกุ้งขาว. สมุทรสาคร:ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร, 2548. Print.

ยอดชาย กรรณสูตร. (2548) ผลของเปลือกมังคุดต่อการเลี้ยงกุ้งขาว. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร:สมุทรสาคร.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 13
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 2
วิชาการ :
 8
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 3