การพัฒนาการเลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris) ด้วยอาหารสำเร็จรูป : ความต้องการปริมาณโปรตีน
การพัฒนาการเลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris) ด้วยอาหารสำเร็จรูป : ความต้องการปริมาณโปรตีน
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาการเลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris) ด้วยอาหารสำเร็จรูป : ความต้องการปริมาณโปรตีน
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
จารุนันท์ ประทุมยศ
ผู้แต่งร่วม :
ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ

จารุนันท์ ประทุมยศ,ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ. 2548. การพัฒนาการเลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris) ด้วยอาหารสำเร็จรูป : ความต้องการปริมาณโปรตีน. ชลบุรี:สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา;

จารุนันท์ ประทุมยศ,ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ. (2548) การพัฒนาการเลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris) ด้วยอาหารสำเร็จรูป : ความต้องการปริมาณโปรตีน. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

จารุนันท์ ประทุมยศ,ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ. การพัฒนาการเลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris) ด้วยอาหารสำเร็จรูป : ความต้องการปริมาณโปรตีน. ชลบุรี:สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา, 2548. Print.

จารุนันท์ ประทุมยศ,ปิยะวรรณ ศรีวิลาศ. (2548) การพัฒนาการเลี้ยงปลาการ์ตูนส้มขาว (Amphiprion ocellaris) ด้วยอาหารสำเร็จรูป : ความต้องการปริมาณโปรตีน. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา:ชลบุรี.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0