ความเป็นไปได้ในการปลูกมะม่วงทดแทนข้าวของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด
ความเป็นไปได้ในการปลูกมะม่วงทดแทนข้าวของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด
ชื่อเรื่อง :
ความเป็นไปได้ในการปลูกมะม่วงทดแทนข้าวของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด
ปี :
2534
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
พนิดา ศุภอักษร
ผู้แต่งร่วม :
-

พนิดา ศุภอักษร. 2534. ความเป็นไปได้ในการปลูกมะม่วงทดแทนข้าวของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

พนิดา ศุภอักษร. (2534) ความเป็นไปได้ในการปลูกมะม่วงทดแทนข้าวของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

พนิดา ศุภอักษร. ความเป็นไปได้ในการปลูกมะม่วงทดแทนข้าวของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2534.

พนิดา ศุภอักษร. (2534) ความเป็นไปได้ในการปลูกมะม่วงทดแทนข้าวของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จำกัด . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
- ไม่พบเอกสารดิจิตอล -
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0