วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการทำลายเซลล์มะเร็งในตับ โดยใช้สายอากาศในช่วงความถี่ 2.45 กิกกะเฮิรตซ์
วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการทำลายเซลล์มะเร็งในตับ โดยใช้สายอากาศในช่วงความถี่ 2.45 กิกกะเฮิรตซ์
ชื่อเรื่อง :
วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการทำลายเซลล์มะเร็งในตับ โดยใช้สายอากาศในช่วงความถี่ 2.45 กิกกะเฮิรตซ์
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
มนตรี ไชยชาญยุทธ์
ผู้แต่งร่วม :
-

มนตรี ไชยชาญยุทธ์. 2548. วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการทำลายเซลล์มะเร็งในตับ โดยใช้สายอากาศในช่วงความถี่ 2.45 กิกกะเฮิรตซ์. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง;

มนตรี ไชยชาญยุทธ์. (2548) วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการทำลายเซลล์มะเร็งในตับ โดยใช้สายอากาศในช่วงความถี่ 2.45 กิกกะเฮิรตซ์ . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/กรุงเทพฯ.

มนตรี ไชยชาญยุทธ์. วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการทำลายเซลล์มะเร็งในตับ โดยใช้สายอากาศในช่วงความถี่ 2.45 กิกกะเฮิรตซ์. . กรุงเทพฯ:สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2548.

มนตรี ไชยชาญยุทธ์. (2548) วิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการทำลายเซลล์มะเร็งในตับ โดยใช้สายอากาศในช่วงความถี่ 2.45 กิกกะเฮิรตซ์ . สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0