ความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลเวชระเบียบ ของแผนกสถิติและเวชระเบียน โรงพยาบาลตำรวจ
ความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลเวชระเบียบ ของแผนกสถิติและเวชระเบียน โรงพยาบาลตำรวจ
ชื่อเรื่อง :
ความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลเวชระเบียบ ของแผนกสถิติและเวชระเบียน โรงพยาบาลตำรวจ
ปี :
2547
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
อรัญญา ฤดีนรเวท
ผู้แต่งร่วม :
-

อรัญญา ฤดีนรเวท. 2547. ความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลเวชระเบียบ ของแผนกสถิติและเวชระเบียน โรงพยาบาลตำรวจ. สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม, มหาวิทยาลัยเกริก;

อรัญญา ฤดีนรเวท. (2547) ความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลเวชระเบียบ ของแผนกสถิติและเวชระเบียน โรงพยาบาลตำรวจ . มหาวิทยาลัยเกริก/กรุงเทพฯ.

อรัญญา ฤดีนรเวท. ความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลเวชระเบียบ ของแผนกสถิติและเวชระเบียน โรงพยาบาลตำรวจ. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกริก, 2547.

อรัญญา ฤดีนรเวท. (2547) ความพึงพอใจในการให้บริการข้อมูลเวชระเบียบ ของแผนกสถิติและเวชระเบียน โรงพยาบาลตำรวจ . มหาวิทยาลัยเกริก/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 12
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 9
วิชาการ :
 3
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS