การศึกษาการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ประสบผลสำเร็จในจังหวัดกำแพงเพชร ปีการผลิต 2546/2547 /สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
การศึกษาการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ประสบผลสำเร็จในจังหวัดกำแพงเพชร ปีการผลิต 2546/2547 /สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
ชื่อเรื่อง :
การศึกษาการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ประสบผลสำเร็จในจังหวัดกำแพงเพชร ปีการผลิต 2546/2547 /สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
ปี :
2548
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
สมเกียรติ ชัยพิบูลย์
ผู้แต่งร่วม :
-

สมเกียรติ ชัยพิบูลย์. 2548. การศึกษาการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ประสบผลสำเร็จในจังหวัดกำแพงเพชร ปีการผลิต 2546/2547 /สมเกียรติ ชัยพิบูลย์. กำแพงเพชร:มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมเกียรติ ชัยพิบูลย์. (2548) การศึกษาการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ประสบผลสำเร็จในจังหวัดกำแพงเพชร ปีการผลิต 2546/2547 /สมเกียรติ ชัยพิบูลย์. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร:กำแพงเพชร. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมเกียรติ ชัยพิบูลย์. การศึกษาการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ประสบผลสำเร็จในจังหวัดกำแพงเพชร ปีการผลิต 2546/2547 /สมเกียรติ ชัยพิบูลย์. กำแพงเพชร:มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, 2548. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

สมเกียรติ ชัยพิบูลย์. (2548) การศึกษาการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ที่ประสบผลสำเร็จในจังหวัดกำแพงเพชร ปีการผลิต 2546/2547 /สมเกียรติ ชัยพิบูลย์. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร:กำแพงเพชร. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 0
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 0
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0