การพัฒนาและจัดการระบบการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง
การพัฒนาและจัดการระบบการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง
ชื่อเรื่อง :
การพัฒนาและจัดการระบบการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง
ปี :
2544
หมวด :
รายงานการวิจัย
ผู้แต่ง :
ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์
ผู้แต่งร่วม :
-

ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์. 2544. การพัฒนาและจัดการระบบการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง. นครปฐม:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน; DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์. (2544) การพัฒนาและจัดการระบบการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์. การพัฒนาและจัดการระบบการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง. นครปฐม:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2544. Print. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=

ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์. (2544) การพัฒนาและจัดการระบบการผลิตหน่อไม้ฝรั่ง. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน:นครปฐม. DOI : https://doi.nrct.go.th/ListDoi/listDetail?Resolve_DOI=