ปัญหาในการบริหารงานของสำนักงานงานศาลยุติธรรม : มุมมองจากข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรม
ปัญหาในการบริหารงานของสำนักงานงานศาลยุติธรรม : มุมมองจากข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรม
ชื่อเรื่อง :
ปัญหาในการบริหารงานของสำนักงานงานศาลยุติธรรม : มุมมองจากข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรม
ปี :
2548
หมวด :
วิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง :
สุจิตรา สำราญสุข
ผู้แต่งร่วม :
-

สุจิตรา สำราญสุข. 2548. ปัญหาในการบริหารงานของสำนักงานงานศาลยุติธรรม : มุมมองจากข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรม. สาขาวิชารัฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์;

สุจิตรา สำราญสุข. (2548) ปัญหาในการบริหารงานของสำนักงานงานศาลยุติธรรม : มุมมองจากข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรม . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

สุจิตรา สำราญสุข. ปัญหาในการบริหารงานของสำนักงานงานศาลยุติธรรม : มุมมองจากข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรม. . กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548.

สุจิตรา สำราญสุข. (2548) ปัญหาในการบริหารงานของสำนักงานงานศาลยุติธรรม : มุมมองจากข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรม . มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/กรุงเทพฯ.

เอกสารดาวน์โหลด
Abstract :
จำนวนดาวน์โหลด
Abstract :
 7
Full-Text :
 0
Digital File :
 0
จำนวนดาวน์โหลดเพื่อใช้ประโยชน์
นโยบาย :
 0
วิชาการ :
 7
สังคม/ชุมชน :
 0
พาณิชย์/อุตสาหกรรม :
 0
สภาพรายได้รายจ่ายของข้าราชการ พ.ศ.2514
กองวิชาการ ฝ่ายวิจัย สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

http://www.escortbayanlariz.net sekabet giris PDKS